Bryggergården

Bryggergården er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Bryggergården blev indviet i 1974.

Bryggergården blev til på initiativ af bryggeriet Carlsberg og den frivillige sociale organisation ”Plejehjemskomiteen af 1965”.

Bestyrelse for den selvejende institution Bryggergården, har siden plejehjemmets åbning været sammensat af medarbejdere på Carlsberg, beboerrepræsentant og tillidsrepræsentant fra Bryggergården.

På Bryggergården bor 40 beboere. Beboerne bor på 4 etager, 10 på hver.

Bryggergården har siden 2007 været et af Københavns Kommunes 5 demenscentre. Bryggergården har 34 boliger for mennesker med alkoholrelateret demens og 6 almindelige plejehjemsboliger.


Klik for at se billeder
Bryggergården Bryggergården

Til top

Bryggergårdens værdigrundlag

Bryggergårdens Mission
Bryggergården yder støtte, pleje, omsorg og strukturering af dagligdagen til mennesker, der ikke kan klare sig i egen bolig.

Bryggergårdens Visioner
Bryggergården skal være kendt, som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved:

Beboernes liv på Bryggergården skal være kendetegnet ved:

Bryggergården skal være kendt som et plejehjem, hvor de pårørende føler sig velkomne og godt tilpas. Samarbejdet med de pårørende skal være kendetegnet ved:

Bryggergårdens Værdier
Åbenhed – Respekt – Tryghed – Kvalitet

Til top

Beboerne på Bryggergården

Fælles for alle beboerne er, at de ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig.


Beboerne, der er visiteret til demenspladser, har alle store sociale, psykiske og fysiske funktionstab. De er alle præget af et langt liv med alkohol. Nogle beboere er fortsat aktivt drikkende andre drikker ikke længere.

Alle beboerne har en lægelig diagnosticeret demenssygdom eller symptomer svarende til en demenssygdom.


Klik for at se billeder
Bryggergården Bryggergården Bryggergården

Til top

Boligerne på Bryggergården

Boligerne er på 28 m2 , inkl. glasinddækket altan

Alle boliger har tekøkken med køleskab, samt et stort badeværelse.

Bryggergården stiller seng og ved behov sengebord til rådighed.

Boligerne rengøres af Bryggergårdens rengøringsmedarbejdere.


Klik for at se billeder
Bryggergården Bryggergården Bryggergården

Til top

Aktiviteter på Bryggergården

Individuelle aktiviteter
Alle beboere tilbydes individuelle aktiviteter (en-til-en aktiviteter) fra hjælp til personlig hygiejne til et cafebesøg i lokalområdet.

Nogle beboere bliver inddraget i noget af det praktiske arbejde på etagen f.eks. hente og returnere madvogne, borddækning, oprydning og opvask.


Aktiviteter på etagen
Hver etage er indrettet med fælles spisestue og dagligstue med stort tv og DVD-afspiller. Der er desuden en fælles opholdsstue, hvor der er mere ro og mulighed for, at trække lidt afsides. Fællesarealerne er indrettet med flere siddemuligheder.
Fællesarealerne er røgfri og alkoholfri.

Mange aktiviteter og muligheder for gøremål er knyttet til dagligdagen på etagerne: måltider, socialt samvær omkring kaffe og TV, bagning, fødselsdagsfester, spil, højtlæsning o.m.a.


Aktiviteter på Balkonen
I aktivitetsafdelingen Balkonen kan beboerne mødes på tværs af etagerne. På Balkonen har beboerne mulighed for, at blive udfordret i en anden sammenhæng end på etagerne. På Balkonen er ansat en pædagog og en medhjælper.

Balkonen tilbyder de fleste hverdage forskellige former for aktiviteter, som beboere fra alle etager kan samles om, f.eks. avislæsning, debat, hobbyaktiviteter, bagning, havearbejde, billard, cykling på motionscykler og film.

Når vejret tillader det, kan alle beboere der ønsker det, sidde på terrassen, der har udgang fra Balkonen.

Balkonens tilbud ændres løbende og tilpasses beboerne på Bryggergården i det omfang det er muligt.

På Balkonetagen findes ud over billardrum også et motionsrum, hvor beboerne kan få vedligeholdende træning og genoptræning efter f.eks. en hospitalsindlæggelse.
Bryggergården har tilknyttet to terapeuter fra Træningscenter Vesterbro.

Balkonens nyeste rum er Væksthuset, hvor beboerne kan nyde en stille stund omgivet af planter, fugle og fisk.

Hver måned holder beboerne ”Husmøde” med personalet på Balkonen og den ledende økonoma. På mødet drøftes nuværende og kommende aktiviteter, ligesom maden bliver diskuteret og beboerne har mulighed for, at ønske menuer for den efterfølgende måned.


Aktiviteter på og udenfor Bryggergården
Bryggergården har en lang række traditioner, som holdes i hævd. Årstiderne markeres, højtider og særlige begivenheder fejres. Til alle store og pladskrævende aktiviteter benyttes Bryggergårdens spisesal.

Alle beboere på Bryggergården inviteres til de store arrangementer. Til de fleste af arrangementerne inviteres også beboernes familie og venner.

Hver måned kan beboerne deltage i tre bankospil og en gudstjeneste. Derudover inviteres beboerne til f.eks. biografaften, koncert med kor o.l. i løbet af året.

Bryggergården har sin egen bus, der bruges til udflugter ud i samfundet. Bryggergården har også en ”side-by-side cykel” der bruges til en-til-en udflugter i nærområdet.

Ud fra beboernes interesser arrangeres ture for en eller en gruppe af beboere til f.eks. frokostrestaurant, frokost i medarbejders have, biblioteket og museer.


Klik for at se billeder
Bryggergården Bryggergården Bryggergården

Til top

Maden på Bryggergården

Bryggergården har sit eget køkken, som laver maden til beboerne. Den overordnede madplan udarbejdes af den ledende økonoma således, at kosten er varieret og ernæringsrigtig.

Målet for mad og måltider på Bryggergården er: Beboerne skal have mad de kan lide, serveret på en måde, der gør måltidet til en god oplevelse.
Maden er tilpasset den enkelte beboers behov for ernæring, samt ønsker og vaner.

Køkkenet indkøber økologiske råvarer. I 2010 nåede Bryggergården en økologiprocent på 90 %.

Bryggergården modtog i 2010 Københavns Madhus prisen for ”Det bæredygtige måltid” og for ”Det fuldendte måltid”.


Klik for at se billeder
Bryggergården Bryggergården Bryggergården

Til top

Pleje og omsorgen samt strukturering af dagligdagen

På Bryggergården tager al støtte, pleje, omsorg og strukturering af dagligdagen, udgangspunkt i beboernes ønsker, behov og vaner.

Hensigten med støtten, plejen og omsorgen er, at beboerne skal mærke tryghed, trivsel, tilfredshed og velvære. Beboeren skal have mulighed for, at vælge en indholdsrig og aktiv tilværelse, hvor der er fokus på beboerens ressourcer frem for på begrænsninger.

Arbejdet på Bryggergården bygger på den engelske psykolog Tom Kitwoods principper for den personcentrerede omsorg og på Københavns Kommunes demenspolitik, samt på den lovgivning der dækker plejehjemsområdet.

Alle beboere har en fast kontaktperson. Kontaktpersonen er nøglepersonen i forhold til samarbejdet med beboeren omkring beboerens dagligdag, ønsker, vaner og behov.


Klik for at se billeder
Bryggergården Bryggergården Bryggergården Bryggergården

Til top

Personalet

Plejen og omsorgen varetages af personale med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse: sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og pædagoger.

Tilrettelæggelsen af det daglige arbejde på etagen varetages af en afdelingsleder. Om aftenen og natten er der altid en ansvarshavende, der har det overordnede ansvar for plejen og omsorgen.

Bryggergården har tilknyttet faste uuddannede afløsere. Alle afløsere er oplært i arbejdet på Bryggergården og de har afgrænsede arbejdsområder. De fleste afløsere arbejder i weekenderne, men træder også til ved det faste personales uddannelse, ferie og sygdom.
Der vil altid være faglært personale til stede på plejehjemmet i alle døgnets 24 timer.

Bryggergården er uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, praktik-plads for praktikanter og mennesker i jobtræning. Elever og praktikanter arbejder under tæt vejledning af det faglærte personale.

Bryggergården har aftale med Samfundstjenesten. Mennesker fra samfundstjenesten udfører oftest praktisk arbejde, men kan også, hvis de er egnede til det, f.eks. gå en tur med en beboer.

I perioder benytter Bryggergården også faglært personale fra vikarbureauer.

Det fastansatte personale får tilbudt kompetenceudvikling og supervision.

Alle beboere har deres egen privatpraktiserende læge.

Bryggergården har tilknyttet psykiater på konsulentbasis, hvortil beboerne kan henvises af deres egen læge.

Til top